«وضعیت قطعا تق و لق!»
خیلی هم دقیق!

همیشه بدتر از این هم میشه.

هنوز تصمیم نگرفتم که برنامه خوابم رو منظم کنم یا با برنامه فوق‌نامنظمم که ترم پیش بهش رسیدم ادامه بدم!!

ای کاش واقعیت هم با Doris Day هم عقیده بود.

بعضی عقاید و تفکرات رو درک نمیکنم و این قضیه مغزمو چنگ میزنه.

بالاخره نصبشون کردم!!
*ذوق :pepehands: *

واسه تولد خواهرم واسش دسته گل «پست کردن»!🥲
هعی زندگی! :pepehands: :pepehands:

یه دوستی باید می رفت آموزش رانندگی، من به عنوان همراهش رفتم.
مربیش یهو به من گفت شما هنوز گواهی‌نامه نگرفتی نه؟
تا اومدم جواب بدم گفت آخخی سن‌ت هنوز نمیرسه؟

وااقعا نباید منتظر هیچی بود.

مامانم داره نیم ساعت با موشک کاغذی بازی میکنه.
خیلی عالیه!
*منم حتی اینقدر کودک درونم فعال نیست.*

حس کسی رو دارم که تبعید شده و از جایی که هست نمیتونه خارج بشه.

ولی به نظرم این همه دغدغه حقمون نیست!
پس کی باید آروم بگیریم؟

آدم همیشه ناراحت نیست چون صرفا اتفاق ناراحت کننده ای افتاده! بعضی وقت ها...

از اون هواها که ساعت ۲ ظهر حس ساعت ۶ غروب رو میده و وقتی پنجره رو باز میکنی زمین خیس‌ه و بوی خاک میاد.

باز تمرین داد :pepehands:
۱۲ تا تمرین. خییلی عالیه.
*دوست دارم مثل یه دانشجوی خوب غر نزنم و فقط انجامشون بدم ولی..:)*

رسول تهدیدمون کرد که هممونو میندازه چون جواب سوالشو نمیدیم.
اخه مسلمون! ساعت ۲ و نیم ظهره! چه انتظاری داری :pepehands:

Show older
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.