صداي يك فكر آشفته!؟ 

شده اين جمله به گوش تون بخوره؟
" اگه ميرفتي فرهنگيان الان حقوق داشتي خيالت راحت بود"
"خب الان كه مثلا داري اين رشته رو ميخوني دانشگاه كه تموم شد چيكار ميكني؟"
يعني اينايي كه اينارو ميگن پيش خودشون چي فكر ميكنن؟
خوشبختي تو زندگي براشون تو همون ماهي سه چهار تومن حقوق خلاصه ميشه؟
مگه در طول زمان آدم نبايد ديدش وسيع تر بشه و افكار و عقايدش كامل تر و درست تر؟ پس چرا اينطوريه هنوز؟
تا كي يه سري از نوجوون ها بايد اينارو بشنون؟

به خدا اگه بفهمم چي داره ميگه. :catjam:

ميگم كلا مگه اينطوري نيست كه استادا فرض ميگيرن دانشجو چيزي بلد نيست و بهش ياد ميدن؟
اين استاد چرا ميگه من فرض ميكنم شما همه اينارو بلدين؟ :pepehands: 
حس ميكنم يه چيزي درست نيست اينجا

ليلا در وا كن بُيُم. @cle

مغزم فِش شد يهو اينهمه آهنگ سم شنيد باهم.

اَه لعنت به جوني جونُم! واقعا ديگه زياد داره پلي ميشه تو مغزم.
حتي آهنگ پس زمينه ي خوابم هم بود.
...بيا دردت به جونُم...

دي دي دي ، دي دي دياو
دي دي دي، دي دي دي، دي دي ، دي دي دياو
(اونجا كه ويرگول هست بايد يه مكث ريز داشته باشن)
واقعا اسم آهنگش يادم نيست ولي همينيه كه گفتم! دي دي دي دي دياو.

جوني جونُم بيا دردت به جونُم

دي دين دين.
دي دين دي دين دي دين دين .
تخم دو زرده ميكني مگه ....

علي دوباره گفت سگ تو اين زندگي.

علي ميگه سگ تو اين زندگي.

تخم دو زرده مگه ميكني كه اينقدر توقع داري؟

خانه ي ما >>>>>>>>> پت و مت

Show older
Khiar

شما هم می‌توانید خیار باشید.