پارچ boosted

البته که در اندازه خودمون باارزشیم (از همین ارزش‌های عامه و الکی) ولی وقتی آدم مقایسه می‌کنه، پسر هیچ غلطی نکردیم.

Show thread

خیلی یهویی یکی شارژ کرد شمارمو
کدومتون بودین خودتون بگین😂

حیاطتی فکر میکرد ۲۱ سالمه
جیزز

صحنه‌ای کمتر دیده شده از ارّه یا حیاطتی در telegram.me/ParchGP

صبح خیلی خرکی پام تصمیم گرفت پیچ بخوره
هنوز درد موکونه

پارچ boosted

با دانیال بهزادی بحث معادل فارسی کلمات رو شروع نکنین
حتی دربارش سوال هم نپرسین ازش :pepethx:

یه جوری میگین به کاستوم رام غیر رسمی اعتماد نداریم انگار رام oem تونو از بچگی میشناختین

بدون وی پی ان دانلودم ۱۶ تا ۵۰ کیلوبایت بر ثانیست
با وی پی ان ۱۰ مگابایت بر ثانیه :/

پارچ boosted

بسم رب شهدا و صدیقین.

ریدن به نت.

و من‌الله توفیق.

زود بخوابیم تا رستگار شویم.

اومدم اینو بفرستم بلافاصله نت درست شد
یکی دو ساعت بود اینجوری بود :(

Show older
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.