به نظرتون حالا که برای گوشیم قاب جدید گرفتم، اندرویدش رو هم پاک کنم، #دبیان بریزم روش؟
روشی برای پشتیبان گرفتن سریع و کامل از کل فضای ذخیره‌سازی گوشی می‌شناسین؟
هم دسترسی ریشه دارم، هم بار کنندهٔ راه‌انداز بازه.

رفتم و متأسفانه برگشتم!
مودم گوشیم نیاز به نگارش ۱٫۱۸ از modemmanaًger داره که تازه نامزد انتشار شده. احتمالاً سه چهار ماه دیگه می‌آد تو مخازن دبیان.
ولی خیلی خوب بود. همه‌چیزش از اندروید بهتر و منطقی‌تر بود!

Follow

@danialbehzadi
فرابازار سیستم عامل بزن

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.