هلووو به حساسیت و کهیر و ... .

متاسفانه تو طول این مدت مجازی ، دوستان مهارت آروم صحبت کردن در کلاس رو از یاد بردن !

دانشگاه حضوری غیرقابل تحمله!

یکیو میخوام بیاد همو بغل کنیم، گریه کنیم، سبک بشیم .

کاش من کمتر چرت و پرت بگم !!

کاش بعضی از حقیقتای مهم و اساسی رو نزنین تو صورت طرفتون !

کاش ولی امید دادن به آدم ناامید رو یاد بگیریم .

ترکیب کمالگرایی، لجبازی و ناامیدی واقعا سم و کمر‌شکنه!

این خیلی منطقیه که ۳ساعت به‌خاطر یک باغ از خونه دور شی و از تمامی امکانات رفاهی و نیازای اولیه (برق، آب،گاز) محروم شی که بری صرفا جوجه بخوری ، دقت کنین صرفا جوجه . خیلی منطقیه خیلی

Pegah boosted

این کاربر ده از ده بی‌حوصله است.

بدون خداحافظی تلفنو قطع نکنین ، واقعا کار ناشایستیه🥲

Pegah boosted

بیشتر از هر وقت دیگه‌ای احساس تنهایی می‌کنم

از دست عزیزان چه بگویم ؟! گله‌ای نیست
گر هم گله‌ای هست دگر حوصله‌ای نیست

همیشه زودتر از اینکه خبری رو بهم بدن ، ازش مطلعم و باید خودمو بی‌خبر نشون بدمو از شنیدنش تعجب کنم و این سخته

کاش بعضی از روابط قابلیت Undo داشتن !

به واقع فروردین طولانی‌ترین ماه ساله .

-من فقط میخوام از خونه دور باشم.
(من بعد از ۶ساعت بیرون بودن )
-تو رو خداااا یکی منو ببره خونهه!

امیدوارم فروردین امسال مثل پارسال ۳ماه طول نکشه !

Show older
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.