زندگی هر چه قدر هم ملال‌آور بشه من خوشحالم که دوستان خوبی دارم. و هر جور حساب می‌کنم نمی‌تونم کتمانش کنم.

این «تحت‌هر‌شرایطی‌هیپستر»‌ها فکر کنم یه کم دیر به ترند‌های دنیا می‌رسن فکر کنم. چند‌سال دیگه هم نسبت به چیزای جدید دیگه نظر خودشونو اعلام می‌کن و انتظار دارن عوام زیر توئیت‌شون با لفظ «وای مرسییی» اعلام دست‌بوسی کنن.

بلوار کشاورز هنوز لطف قدیم رو داره.

همین کم مونده این معلوم‌الحال هم بشینه رو من. سیکتیر بابا جان عزیزت.

نوشِ جونت. ولی تا کی می‌خوای دو رو به توان n برسونی؟

نفس نکش مسعود. نفس نکش!

اینجا باز‌بوق همراه با نظر نداریم؟

یه بار باید آب کدوحلوایی رو امتحان کنم.

پساساختارگرا کسشر می‌گم گاهی:))))

بذارید اینجا هم بگم، امروز از کنار سینما فلسطین رد شدم و هنوز که هنوزه پوستر فیلم‌های کمدی تقابل سنت و مدرنیته اونم از نوع یه پسر مذهبی و تسبیح‌به‌دست و یه دختر شیک و مدرنه که آخرش یا این به اون می‌پیونده یا اون به این به اقتضای دیدگاه فیلم‌ساز. یعنی جدی حتی کلی راه برای خندوندن هست. تو همین سینمای خودمون حتی.

واقعا جامعه اروپای غربی توی بازی‌های موبو مریضه

این آقا مسعود خیلی بچهٔ خوبیه ها ریتوییت داره بمولا

Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.