Pinned post

از من زیاد می‌پرسند که چرا فلسفه؟
پاسخ من: چرا فلسفه نه؟!

زیرا فلسفه یعنی دوست‌داری دانش، یعنی اندیشش.
چرا پیگیری دانش و اندیشش؟!

نپرسید: چرا فلسفه؟
بپرسید: فلسفه چیست؟

۱۹ شهریور، روز جهانی پیشگیری از خودکشی

اگر به شکلی سیری‌ناپذیر زندگی می‌کنید، سایهٔ مرگ را می‌بینید و زندگی را غنیمت می‌دانید.

Show thread

سایهٔ مرگ رو می‌بینید؟

خواب دیدم رفتم کنار دریا و از خوشحالی جیغ‌زنان رفتم توی ساحل
اما قشنگ‌ترین قسمتش، درست شدن رنگین کمون جلوی چشمام بود.

خیلی خوب بود.

از من زیاد می‌پرسند که چرا فلسفه؟
پاسخ من: چرا فلسفه نه؟!

زیرا فلسفه یعنی دوست‌داری دانش، یعنی اندیشش.
چرا پیگیری دانش و اندیشش؟!

نپرسید: چرا فلسفه؟
بپرسید: فلسفه چیست؟

جان‌ت را کف دستت می‌گذاری و ماشین را به جاده می‌اندازی. بی‌‌آنکه بدانی چه در پیش رو است، پیش می‌روی.
فقط خودت، تنهای تنها، می‌دانی که هر لحظه بهتر از قبل شده‌ای. هربار که کاپوت ماشین را باز می‌کنی و می‌بینی ماشین زندگیت را بهتر می‌شناسی. کسی به تو افتخار نمی‌کند، چون هیچکس نمی‌داند هربار که در گرما و سرمای کشنده توقف می‌کنی، برای اینکه دوباره به راه بیفتی، نقشه‌ی بهتری چیده ای. آنگاه، در یک لحظه، فقط خودت به خودت افتخار می‌کنی!

Show thread

هیچکس به تو افتخار نمی‌کند!

مثل نشستن پشت فرمان یک ماشین قراضه می‌ماند. فقط خودت می‌دانی قلق ماشین چیست. فقط خودت می‌توانی ماشین را کنترل کنی، یا شاید هم نتوانی. ماشین که به راه می‌افتد کسی نمی‌داند راندن آن ماشین چقدر مهارت می‌خواهد. فقط خودت می‌دانی و فقط خودت زحمت راندنش را به جان می‌خری. به همین دلیل کسی به تو افتخار نمی‌کند!

بیاین کتاب ریاضی بهم معرفی کنید. یه چیزی که از پایه شروع کنه ولی همه چیز رو بگه. خیلی تخصصی نباشه ولی از حد مدرسه بالاتر باشه.
با تشکر

بوق رو هم خواستین تقویت کنید
مرسی

یه روش ساده برای آسیب نزدن به حیوانات:
گام اول: اونا رو نذارید توی دهن‌تون.

شما هم براتون سوال شده که چرا؟
من هم نمی‌دونم چرا!

آدما دو دسته اند:
اونایی که می‌خوان زندگی رو کشف کنن.
اونایی که می‌خوان توی زندگی برنده بشن! 😂

دسته اول آدمای مورد علاقه‌ی من اند. دسته‌ی دوم هم احمق اند.

لطفا فعالیت‌های تازه معرفی کنید. چیزی که معمولا انجام نمیدیم.

Show older
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.