تاسکی یه سری از بوق‌ها رو می‌خوره /:

@cleopatra
یه سری بوق‌ها رو نشون نمی‌داد بهم. داده‌هاش رو پاک کردم، دوباره وارد شدم، حل شد.

@danialbehzadi
مشکل تاسکی ه؟
دیشب هم زارا نمیدید بوقامو
بعد که اومد توی صفحه‌م براش نشون داد.
کلا یه جوری ه جدیدا ادا در میاره

@cleopatra
توسعه‌دهندهٔ تاسکی داره روش پرداخت خط زمانی رو تغییر می‌ده. اگه مشکل داشتی، یه بار حذف و نصبش کنی، بد نیست.

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.