آیا «ماستودن، نسخه شکست آزادی بیانه»؟

کاربری روی توییتر، ماستودون را «نسخه شکست آزادی بیان» نامیده است. آیا چنین است؟ fediverse.blog/~/آزاد/آیا-ماست

Follow

@[email protected] @[email protected]
این برای من هم خیلی موضوع جالبی بود. برای این که ببینیم ماستدون چجوری با آزادی بیان مقابله می‌کنه، فقط کافیه مثال Gab رو دید.

@[email protected] @[email protected]

با این که قبلا درخواست داده شد که نمونه‌های Gab بسته بشن [1] اما ماستدون این کار رو انجام نداد. به‌جاش یک نوع پیمان‌نامه ساخت [2] تا اگر قوانین نمونه‌ای با این پیمان‌نامه سازگار باشه، جزو لیست‌های عمومی قرار داده باشه.

اما در مقابل اون Tusky توی سورسش ارتباط با Gab رو قطع کرده. [3]

1: github.com/tootsuite/mastodon/issues/11129
2: joinmastodon.org/covenant
3: github.com/tuskyapp/Tusky/pull/1303

@ebi
ممنون بابت اطلاعات دقیقی که دادی.

خیلی بده که در کد، چنین چیزی زورکی اعمال بشه. Sengi هم داره چنین کاری می‌کنه.

اصلا شاید بشه گفت که چنین کاری، نقض آزادی صفرم وو نقض یکی از شروط متن‌بازه
@ahangarha

Sign in to participate in the conversation
Khiar

شما هم می‌توانید خیار باشید.