چه سرویس آزادی برای ایمیل پیشنهاد می‌کنید که با دامین شخصی بشه از اون استفاده کرد؟

@mz
سرویس‌های آنلاین، آزاد و ناآزاد نیستن ولی دیسروت رو دنبال کن دارن راهش می‌ندازن.

@ar @mz
آخرین باری که چک کردم به‌دلیل درخواست‌های زیاد بسته بودنش. راه داره میوفته دوباره؟

Sign in to participate in the conversation
Khiar

شما هم می‌توانید خیار باشید.