آنتی ویروس سیستم شرکت داره mas.to رو بلاک می کنه...!
منم درخواست عضویت در khiar.net دادم، @mark ممنون میشم اگر قبول کنید.

@s_vahid_h @mark

استاد @ebi مطلوب است پیگیری لازم را به عمل آورید.

Follow

@alirezahayati @s_vahid_h
به خیارستان خوش اومدی وحید جون :cool_doge:

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.