یک نکته‌ای توی moderation وجود داره اینه که اگر کسی که اعمالش می‌کنه، زبان محلی رو بلد نباشه، نمی‌تونه تشخیص درستی داشته باشه.

حالا این بعضی اوقات باعث میشه که افراد آزادی بیشتری داشته باشن چون اون مدیر ترجیح میده کاری نکنه تا به اشتباه افراد رو محدود کنه.
در بعضی اوقات هم باعث میشه مدیر به اشتباه کسی رو محدود کنه چون واقعاً نمی‌تونه درست رو از غلط تشخیص بده.

اگر فارسی می‌نویسید و نمونه‌ی ماستودونی رو می‌خواید انتخاب کنید، به این توجه کنید که مدیرانش می‌تونن فارسی بخونن یا نه. :flow:

@ebi

یادم اومد که من هیچ جا تو شرایط کاربری پرسادون ننوشتم که باید فارسی بلد باشید! 🙈

@ebi

تا این که لحظاتی پیش نوشتم.

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.