پاییزتون رو با این موسیقی آغاز کنید.

داشتم می‌چرخیدم به این آهنگ رسیدم. اینو همیشه مادربزرگم برام می‌خوند و منو برد ۱۵ سال پیش.
soundcloud.com/mahan-t-hrani-1

الا نیلوفر شرقی، من آن مرداب تو هستم.
بیفشان ریشه در جانم؛ که من بی‌تاب تو هستم.

soundcloud.com/naser-montazeri

این موسیقی بسیار قشنگ بازی جنگ‌های صلیبی (Stronghold Crusader)

youtube.com/watch?v=MnDJOm1J_V

Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.