خیارکاران عزیز. در صفحه درباره این عدد رو برای من عجیب نشون می‌ده.

یک تشکری بکنم از کسانی که امروز همت کردند و با مشارکت‌شون در پروژه آواهای مشترک موزیلا به صورت اهدای صدا، هدف روزانه ۱۲۰ ضبط صدا رو محقق کردند.

با کمک هم، دستیار صوتی آزاد می‌سازیم...

commonvoice.mozilla.org/fa

اگر توسعه KDE با همین سرعت پیش بره در آینده آنچه خوبان همه دارند رو می‌تونه یکجا داشته باشه!

در آواهای مشترک موزیلا جمله تکراری زیاد می‌بینم. دلیلش چیه؟

حافظه عضلانی چیز ترسناکیه! موقع تایپ گاهی انگشت‌ها حقایق رو آشکار می‌کنند :))

Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.