Follow

مدیربستهٔ apt نمی‌تونه بسته‌ها رو هنگام بارگیری نصب کنه.
راهی نیست که چنین کاری رو بشه کرد؟
این‌طوری هم زمان موردنیاز کمتر می‌شه هم می‌تونی دستور رو وسط اجرا متوقف کنی و خیالت راحت باشه که نصف بسته‌ها نصب شده‌اند.

@erfanekm این چیزی که گفتی مشکل داره ها :))
خوب اگه بسته ها موقع نصب واستن یعنی یکیش بسه یکیش نشه ممکنه کانفیگ و این چیزا داستان بشه!

@erfanekm
اگه بسته‌های تکراری زیاد نصب می‌کنی، یه کش بساز:
squid-deb-proxy
Nexus 3 OSS

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.