Follow

رسیدم به درس ماشین تورینگ. خیلی چیز جالبیه! البته هنوز قضیه‌هایش رو نخونده‌ام.
برنامه‌ای برای شبیه‌سازی‌اش ساختم.

چیزی که برایم جالبه اینه که برنامه‌نویسی این ماشین فقط با یک جور دستور انجام می‌شه. البته نمی‌دونم از اصطلاح‌های درستی استفاده می‌کنم یا نه.
اگر در وضعیت فلان هستی و فلان چیز رو خوندی، فلان چیز رو بنویس و وضعیتت رو به فلان تغییر بده و یک قدم برو به سمت فلان.

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.