ولی شلوار به جهنم، سر فلاسک می‌سوزم.

شلوار رو هم خونهٔ رفیقمون جا گذاشتیم.
من حیث‌المجموع با فلاسک ۴۰۰ تومن ضرر کردم.

فلاسکمو زدن، ایشالله قلپ قلپش سرطان بشه به جونش.

این بچه یه کار اشتباهی کرده، هی می‌گم اوکی ولش، هی می‌گه تو کینه‌ای هستی به دل می‌گیری.
شناخت کاملی داره. :))))

وضعیت منشن‌های تو تایملاین طوریه که حس می‌کنم تهران شیمیایی زدن.

در نگاه اول این دو توت بی‌ربط به هم به نظر می‌رسن ولی وقتی خوب دقت کنی ارتباط ظریفی بینشون خواهی دید.

‏لانگ دیستنس فقط فاصله جیبم و آرزوهام
• Soroush
#داشت_می‌گفت

‏نشسته‌ام به ایران نگاه می‌کنم، جوانی‌ام آه می‌کشد.

• Maryam
#داشت_می‌گفت

‏من نمی‌دونم با این غم چیکار کنم. باهاش چی بپزم؟ کجا آویزونش کنم خشک شه؟ کجا پرتش کنم بشکنه؟ چجوری رنگش کنم خوشگل شه؟ من نمی‌دونم با این غم چیکار کنم.

• elika
#داشت_می‌گفت

‏تویی که تکلیفت با خودت معلوم نیست بی‌خود می‌کنی یکی دیگه رو می‌کشونی تو بلاتکیفیت.

• dorsa
#داشت_می‌گفت

روزگاری رفت تا من حالیِ این دل کنم
هیچکس جز آینه مسئولِ غم‌های تو نیست...
#معصومه_صابر

از هیچ فرصتی برا پول درآوردن دریغ نمی‌کنه.

می‌رسه دورهٔ بگا رفتن شمام.

این که تو رفاقتاتون به هوای کول بودن به هم برینید واقعا جالب نیست.

برگرفته از نامه‌ای منتسب به کیارستمی

Show older
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.