دیدم که حالا افزودنی روسی برای انی-سافت-کیبرد یک صفحه‌ی کلید معروف به «кириллица» دارد که باهاش می‌توانید نماد‌های تاجیکی تایپ کنید. آن را استفاده خواهم نکرد، ولی شاید چند نفر فکر خواهد کرد جالب است.

چرا این ارسال تقویت داده می‌شود؟ 😂

Show thread

خواستم آهنگ توسط محسن کرامتی را ارسال کنم، ولی نمی‌توانم آنلاین پیدایش کنم. پس بفرمایید، آهنگ توسط هنرمند بهترین:
youtube.com/watch?v=k4WNgKVo9s

اما موسیقی Dirt Poor Robins نامبر وان است

[Dirt Poor Robins — The S.A.I.N.T.S. part 2](youtube.com/watch?v=v2G2AUWgpy)

موسیقی Joep (Yœp) Beving را خیلی دوست دارم:

[Joep Beving — Unus Mundus](youtube.com/watch?v=KkJBlOpeV8)

چیزی که سفارش میدی vs چیزی که تحویل می‌گیری.

شوحی میکنم، لازم ندارم بپرسم. زیاد تمرین باید انجام بدهم

Show thread

نی خریدم 🤣🤣🤣 نحوه استفاده کنم 😂😅😂

وقتی خواستند عکس بگیرید، پس بجای عکس آنها، دوربین را بچرخونید تا برای آنها ۸ عکس خودت بگیرید.

Brooklyn by Ed Fairburn

pigment liner on original pages from a 1930's Colliers World Atlas

ipfs://bafybeifit7itarn64d3bu7spvmxfhmevd2h6novntw3swx6s4xnja42n44

I'm gonna keep posting this until one of you fucking boosts it

بیشتر تمرین. امید دارم چیزی فراموش نکردم

@ebi

تشکر میکنم برای گفتن بهم دربارهٔ آن کانال یوتوب... خیلی خیلی کمک می دهد

فایل‌های یه کیبورد برای پاین فون رو آماده کردم که پرینت کنم و بعد از شر دستکتاپ‌ها خلاص بشم و sway رو براش کانفیگ کنم.
همین الان هم چند تا کانفیگ براش هست اما ترجیح می‌دم که یه کیبورد هم کنارش داشته باشم.
خل و چل و روانی هم خودتی

Show older
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.