صدای چقدر عالی!

Chera Chera ( Nadan Nadan ) - Alim Qasimov & Alireza Ghorbani
youtube.com/watch?v=n_ZKTif5tT

تکان بده!
Bani - Gandagana / ჯგუფი ბანი - განდაგანა
youtube.com/watch?v=NrIom8nKrS

نمی‌دانم چه می‌گویند امّا هر چه است زیبا است

Nat'elo Mkhirarulo
youtube.com/watch?v=v2bhPL0R1b

از آلبوم "From Pontos to Persia" توسط ماتثِیُوس تساهوریذیس و اردشیر کامکار

The Meeting
youtube.com/watch?v=7F3FbrGmEu

هر بار که سیمَنترون را می‌شنوم، این آهنگ به زهن می‌آید youtube.com/watch?v=g4W4_EOXRL

این تلفیق شروین و هایده خیلی خوبه. :))
اگه خواستین گوش کنید.

احتمالاً نگفتم امّا پا را شکسته کردم سه هفته‌ی قبل lmao

کل روز با یک فونت سخت کار کردم، و بعد آگاه شدم که اتلاعات هر نماد که هنوز ساخته نبود خراب شده بود. متااسفانه گێت را استفاده نکردم. و بعداً دیدم که نسخه‌ی جدید fontforge موجود است. دانستن آن فاکت مفید می‌بود

Show older
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.